PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Léčivá síla přírody

Image

 

O léčivých zdrojích

Unikátní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje jsou základním principem existence celých Františkových Lázních.

Naše akciová společnost se stará o jejich optimální využití a pečuje o ně s úctou k tradici a se zodpovědností k příštím generacím.

 • jedinečné léčivé účinky
 • přírodní léčivá voda, slatina a plyn
 • ve správě naší akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně

Přírodní léčivá voda

 • 20 léčivých minerálních pramenů
 • průměrná teplota od 9 do 11 °C
 • obsah rozpuštěného CO2 (1,5 až 2,5 g/l) a přírodních minerálních látek (průměrně 5g/l)
 • střední až silná mineralizace

Využití

 • pitná kúra
 • uhličité koupele
 • irigace
 • inhalace

Přírodní léčivá slatina

 • přírodní slatina s vysokým podílem rozpustných minerálních látek a huminových kyselin
 • zcela originální technologie těžby a zpracování

Využití

 • slatinné zábaly
 • slatinné koupele
 • slatinné tampony

Přírodní léčivý plyn

 • separovaný z františkolázeňských minerálních vod
 • samostatný vývěr suchého CO2
 • čistý přírodní CO2vulkanického původu

Využití

 • suché plynové sedavé koupele
 • plynové injekce
 • gynekologické plynové koupele

Bioklimatický léčivý komplex

 • mírné středoevropské klima
 • velmi čisté a zdravé ovzduší
 • rozsáhlé lázeňské parky
 • klidná a příjemná atmosféra

Františkolázeňská léčebná kúra

 • navazuje na více než dvousetletou tradici léčby ve Františkových Lázních,
 • využívá výlučně místní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje v té nejvyšší kvalitě,
 • používá tradiční léčebné postupy a zároveň aplikuje metody nejmodernější medicíny,
 • je vedena odbornými lékaři a vyškoleným zdravotnickým personálem,
 • probíhá ve specializovaných balneoprovozech lázeňských hotelů přímo v historickém lázeňském centrum Františkových Lázní,
 • je navíc podporována 24hodinovou zdravotnickou službou přímo v lázeňských hotelech.

Františkolázeňská léčebná kúra je proto zárukou úspěšné lázeňské léčeby ve Františkových Lázních

http://www.franzensbad.cz/cs/prirodni-lecive-zdroje

KOUPÁNÍ V AQUAFORU

Image